Athena Procopiou (Athena Procopiou) 品牌简介

◆ Athena Procopiou (Athena Procopiou) 品牌简介

Athena Procopiou是英国丝巾品牌,设计师Athena Procopiou出生于希腊,在瑞士成长,小时候曾经学习过钢琴,18岁放弃音乐到巴黎学习艺术史,两年后又到中央圣马丁学院学习平面设计插图,毕业后创立个人品牌,现在生活在英国。正是设计师Athena Procopiou多样化的背景文化和艺术的积累带给了品牌自由奔放且充满异国情调的风格。
Athena Procopiou品牌包括数码印花丝巾以及沙滩长袍,崇尚自然理念,设计灵感多是来自于童话故事以及对世界的感受,通过丝质和精美的印花等,表达神秘诱人的故事。无论是原始印花、抽象的图形,还是异想天开的图案组合,Athena Procopiou总是能展现出她的激情和充沛的精力。
◆ Athena Procopiou产品类别:
丝巾、沙滩长袍
◆ Athena Procopiou官方网站:
http://athenaprocopiou.com/